logo
selecteer taal   select english    select dutch
Kwaliteitsresearch voor Professionele Beleggers
ALGEMEEN

Sinds 1986 adviseert Financiële Diensten Amsterdam (FDA) professionele beleggers op basis van een combinatie van onafhankelijke aandelenresearch en macro-economische analyse.
  • Objectief: FDA is volledig onafhankelijk en vrij van potentiële belangenconflicten. Onze klanten betalen ons rechtstreeks voor ons advies en onze research. FDA is geen effectenbemiddelaar en verkrijgt derhalve geen inkomsten uit door cliënten uitgevoerde transacties.
  • Doelgericht en betrouwbaar: FDA streeft naar de hoogst mogelijke researchkwaliteit binnen een zorgvuldig geselecteerd universum van blue chip bedrijven.
  • Transparante methodologie: Beleggingsmogelijkheden worden weergegeven in een overzichtelijke risico-rendementsmatrix, die continu onze voorkeuren aangeeft binnen het research universum.
  • Verantwoordelijk: Corporate governance en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn integrale onderdelen van een bedrijfsanalyse.
  • Betaalbaar: FDA’s vergoeding is gerelateerd aan de toegevoegde waarde die behaald wordt voor de klant.


PRODUCTEN

Onze klanten (pensioenfondsen, banken, 'family offices', goede-doelenfondsen en andere beleggers) hebben op verschillende manieren baat bij FDA’s expertise, afhankelijk van de omvang en karakteristieken van hun portefeuille:
  • toegang tot het on-line researchsysteem, FDA Consultancy, met daarin de dagelijkse analyses van het FDA team
  • portefeuille advies, inclusief persoonlijke assistentie, toegang tot FDA Consultancy en statistische data analyses en rapportages
  • maatwerk: oplossingen aangepast aan de behoeften van de klant


Voorbeeldrapporten
pdf documentsIntuitive Surgical Company Analysis (23 jan 2017)
pdf documentsTesla Inc Company Analysis (11 jul 2017)
pdf documentsVisa Company Analysis (9 jan 2018)
pdf documentsFDA Investment Trends (17 sep 2018)
PORTEFEUILLES

De toegevoegde waarde van onze research komt het best tot uiting in een gedisciplineerd beleggingsproces en een onderscheidend rendement, zoals de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille laat zien.


Portefeuille rendement


rendement % 21-9-2018ult. jr.12mndavd.*avd.**
portefeuille15.822.2363.610.5
benchmark6.811.5200.87.4
outperformance8.910.7162.83.1
benchmark: EUR-US Equity Composite TR (50/50)
omzet % ult. jr.12mnd avd.**
omzet6.18.8 12.5
aantal maanden outperformance %12mnd avd.**
outperformance / totaal 8 / 12 112 / 182
(*portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003 / ** jaarbasis)

Voor het bereiken van optimale transparantie worden alle portefeuillewijzigingen gemotiveerd.

Recente portefeuillewijzigingen
12 sepWolters Kluwer NVgekocht[motivatie]

Het onderliggende structurele groeiprofiel van Wolters Kluwer is in de afgelopen jaren geleidelijk verbeterd. Hoewel een significant deel van de activiteiten nog steeds matige groeivooruitzichten heeft, verschuift de balans richting kansrijkere onderdelen. Zo presteert bedrijf goed in het gezondheidszorgsegment, waarin het een sterke positie heeft. Verder laat de uitgever in toenemende mate solide prestaties zien in het belangrijke Tax & Accounting segment. Hoewel de problemen bij Legal & Regulatory niet gemakkelijk zullen oplossen en de opleving in het afgelopen half jaar waarschijnlijk tijdelijk zal zijn, wordt langzaam maar zeker toch vooruitgang geboekt met het afbouwen van de onaantrekkelijke gedrukte publicatie-activiteiten, terwijl een belangrijk digitaal product de afgelopen tijd succes laat zien. Genomen kostenmaatregelen tonen effect en de winstgevendheid kan geleidelijk aan verder verbeteren vanaf de huidige niveaus die nog altijd aan de lage kant zijn. Hoewel de ontwikkeling in de gerapporteerde cijfers gevoelig blijft voor de wisselkoerseffecten gegeven het grote deel aan omzet uit de VS, zijn de onderliggende trends bij het bedrijf voldoende gunstig om Wolters Kluwer op te nemen in de portefeuille.

12 sepDeutsche Postbijgekocht[motivatie]

De belangrijkste winstdrijver van Deutsche Post, the Express business, blijft sterk presteren. Het management neemt ondertussen maatregelen om de winstvooruitzichten van de Post- e-commerce-Parcel (PeP) business te verbeteren. Door de toegenomen focus op IT infrastructuur en analyse zullen hogere synergieën tussen de infrastructuur voor post en pakketten gerealiseerd worden. De onderneming blijft goed gepositioneerd om te profiteren van de groei van de wereldhandel en stijgende e-commerce activiteiten. Het belang in de portefeuille is uitgebreid.

12 sepING Groep NVverkocht[motivatie]

De tekortkomingen van ING Groep bij de aanpak van witwaspraktijken in de Nederlandse zakelijke activiteiten hebben recentelijk geleid tot een schikking met het Openbaar Ministerie. Naast de hoogte van de geldboete is daarbij bekend gemaakt dat er binnen het management van ING sprake was van significant falen van het systeem van interne controles, als gevolg van verwijtbare nalatigheid. De reactie van ING op deze gebeurtenissen, zowel door de raad van bestuur als door de raad van commissarissen, is weinig overtuigend en suggereert een onderschatting van de problematiek, waarbij de reputatie van ING in de belangrijke thuismarkt is aangetast. Het is duidelijk geworden dat het risicomanagement binnen de bank schromelijk tekort is geschoten, wat voor het grootste deel te wijten is aan de cultuur binnen de bank. De operationele vooruitzichten dienen in het licht van deze ontwikkelingen en de risico's inherent aan de bedrijfsvoering van een financiële instelling zoals ING, daarom opnieuw te worden beoordeeld. In verband hiermee worden de aandelen verkocht uit de portefeuille.

15 augTesla Incverkocht[motivatie]

De corporate governance risico's die samenhangen met Tesla werden benadrukt toen Elon Musk, via twitter, verklaarde dat hij het bedrijf van de beurs zou willen halen. Tesla heeft nog niet voldoende details over het plan verstrekt en het risico lijkt groot dat de invloedrijke CEO Musk juridisch vervolgd zal worden wegens het manipuleren van Tesla's aandelenkoers. Dit komt bovenop de al hoge operationele en financiële risico's en de toegenomen onzekerheid over de toekomstige strategische richting van het bedrijf. Dit heeft extra risico's gecreëerd voor een belegging in Tesla. Als gevolg hiervan zijn aandelen Tesla uit de portefeuille verkocht ondanks de sterke positie van het bedrijf in de groeiende markt voor elektrische voertuigen.

15 augElectronic Artsgekocht[motivatie]

Electronic Arts (EA) heeft zich ontwikkeld tot één van de leiders in de productie en de distributie van videospellen. EA heeft een brede portefeuille van videospellen, maar de kracht ligt voornamelijk in sportspellen. In dit subsegment heeft een bedrijf een monopoliepositie dankzij exclusieve licentieovereenkomsten met grote sportorganisaties. EA's transitie van een traditioneel uitgeversmodel naar een digitaal direct-aan-consument-model verloopt voorspoedig. Dit is gunstig voor de winstgevendheid. Veranderende consumentenvoorkeuren en de opkomst van verschillende game concepten blijven risico's voor gevestigde namen in de gaming industrie. EA wordt geacht in staat te zijn om met eventuele veranderingen om te gaan, mede dankzij de financiële kracht en de concurrentievoordelen van het bedrijf. EA is in de portefeuille opgenomen.