logo
selecteer taal   select english    select dutch
Kwaliteitsresearch voor Professionele Beleggers
ALGEMEEN

Sinds 1986 adviseert Financiële Diensten Amsterdam (FDA) professionele beleggers op basis van een combinatie van onafhankelijke aandelenresearch en macro-economische analyse.
  • Objectief: FDA is volledig onafhankelijk en vrij van potentiële belangenconflicten. Onze klanten betalen ons rechtstreeks voor ons advies en onze research. FDA is geen effectenbemiddelaar en verkrijgt derhalve geen inkomsten uit door cliënten uitgevoerde transacties.
  • Doelgericht en betrouwbaar: FDA streeft naar de hoogst mogelijke researchkwaliteit binnen een zorgvuldig geselecteerd universum van blue chip bedrijven.
  • Transparante methodologie: Beleggingsmogelijkheden worden weergegeven in een overzichtelijke risico-rendementsmatrix, die continu onze voorkeuren aangeeft binnen het research universum.
  • Verantwoordelijk: Corporate governance en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn integrale onderdelen van een bedrijfsanalyse.
  • Betaalbaar: FDA’s vergoeding is gerelateerd aan de toegevoegde waarde die behaald wordt voor de klant.


PRODUCTEN

Onze klanten (pensioenfondsen, banken, 'family offices', goede-doelenfondsen en andere beleggers) hebben op verschillende manieren baat bij FDA’s expertise, afhankelijk van de omvang en karakteristieken van hun portefeuille:
  • toegang tot het on-line researchsysteem, FDA Consultancy, met daarin de dagelijkse analyses van het FDA team
  • portefeuille advies, inclusief persoonlijke assistentie, toegang tot FDA Consultancy en statistische data analyses en rapportages
  • maatwerk: oplossingen aangepast aan de behoeften van de klant


Voorbeeldrapporten
pdf documentsIntuitive Surgical Company Analysis (23 jan 2017)
pdf documentsTesla Inc Company Analysis (11 jul 2017)
pdf documentsVisa Company Analysis (9 jan 2018)
pdf documentsFDA Investment Trends (12 okt 2018)
PORTEFEUILLES

De toegevoegde waarde van onze research komt het best tot uiting in een gedisciplineerd beleggingsproces en een onderscheidend rendement, zoals de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille laat zien.


Portefeuille rendement


rendement % 15-10-2018ult. jr.12mndavd.*avd.**
portefeuille8.110.4333.110.0
benchmark1.63.4186.07.1
outperformance6.67.0147.02.9
benchmark: EUR-US Equity Composite TR (50/50)
omzet % ult. jr.12mnd avd.**
Turnover is the number of sell transactions divided by the average value of the portfolio. The average value is the average of the value at the start and at the end of the period.
8.710.5 12.9
aantal maanden outperformance %12mnd avd.**
outperformance / totaal 7 / 12 112 / 183
(*portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003 / ** jaarbasis)

Voor het bereiken van optimale transparantie worden alle portefeuillewijzigingen gemotiveerd.

Recente portefeuillewijzigingen
10 oktApplebijgekocht[motivatie]

De populariteit van de nieuwste iPhone modellen, ondanks een flinke prijsverhoging, bevestigt de sterke concurrentiepositie van Apple, die wordt ondersteund door een uniek ecosysteem. Verdere groei van de al grote gebruikersbasis, dankzij de introductie van goedkopere smartphones, in combinatie met structureel groeiende uitgaven per gebruiker aan mobiele apps en abonnementen zoals Apple Music, zorgen voor betere omzet- en winstverwachtingen op de lange termijn. Andere productcategorieën zoals accessoires en Mac computers blijven sterk presteren. De uitzonderlijk sterke financiële positie kan gebruikt worden voor expansie in nieuwe groeisegmenten zoals video streaming en technologie voor zelfrijdende auto's. Het gewicht van Apple in de portefeuille is verhoogd.

10 oktKBC Group NVgereduceerd[motivatie]

KBC Group kan bogen op een solide kapitaalpositie die ruimte biedt voor groei van de kredietverlening. Groeimogelijkheden van de Belgische bank-verzekeraar liggen in markten in Oost-Europa en in Ierland. Vooralsnog blijft de thuismarkt echter doorslaggevend voor de resultaatontwikkeling. Aangezien KBC hier reeds een groot marktaandeel heeft, zijn de mogelijkheden voor groei beperkt. Daarnaast zet de stevige concurrentie op de Belgische hypotheekmarkt een druk op de rentemarge. Tezamen met een verwachte stijging van de kosten voor slechte kredieten, vanaf het huidige lage niveau, beperkt dit de ruimte voor een verbetering van de resultaten op korte termijn. De positie in de portefeuille is iets verlaagd om ruimte te bieden voor beleggingen met aantrekkelijkere groeivooruitzichten en een meer solide risicoprofiel.

10 oktElectronic Artsbijgekocht[motivatie]

Electronic Arts (EA) is één van de wereldmarktleiders in de productie en de distributie van videospellen. Het bedrijf heeft een brede portefeuille, maar de kracht ligt voornamelijk in sportspellen; een snelgroeiend segment waarin het een monopoliepositie bekleedt dankzij exclusieve licentieovereenkomsten met grote sportorganisaties. EA's transitie van een traditioneel uitgeversmodel naar een digitaal direct-aan-consument-model verloopt voorspoedig. Dit is gunstig voor de winstgevendheid en de groeimogelijkheden. Veranderende consumentenvoorkeuren en de opkomst van verschillende game concepten blijven risico's voor gevestigde namen in de gaming industrie, maar EA is in de positie om met eventuele verschuivingen in consumentenvoorkeuren om te gaan. Het belang van EA in de portefeuille is verhoogd.

10 oktMorgan Stanleygereduceerd[motivatie]

In het afgelopen paar jaar heeft Morgan Stanley geprofiteerd van de verschuiving naar vermogensbeheeractiviteiten. Deze divisie draagt nu bij aan ongeveer 45% van de totale inkomsten. Dit heeft de afhankelijkheid van meer volatiele zakenbankactiviteiten verminderd en heeft de kapitaalpositie van het bedrijf versterkt. Morgan Stanley profiteerde ook van de relatief zwakkere positie van haar Europese concurrenten en won marktaandeel in de afgelopen jaren. De winstgevendheid van de vermogensbeheerdivisie heeft na jaren van verbetering nu een historisch hoog niveau bereikt. Dit suggereert echter dat de ruimte voor verdere verbetering van de winstmarge beperkt is. Ondertussen verhoogt de toenemende spanning tussen de VS en haar handelspartners de onzekerheid voor bedrijven. Dit verhoogt de risico's voor zakenbankactiviteiten. Als gevolg hiervan is de belang in de aandelen van Morgan Stanley verlaagd.

04 oktFacebook Incgereduceerd[motivatie]

Ondanks sterk gunstige netwerkeffecten bestaat het risico dat de populariteit van sociale media en de grote hoeveelheid tijd die hieraan wordt besteed negatieve gevolgen gaan ondervinden van de recente schandalen die de zorg over onvoldoende privacybescherming bij de bedrijven hebben versterkt. De schandalen kunnen ongunstige veranderingen in regelgeving versnellen. Ofschoon privacy- en regelgevingsrisico's belangrijk zijn voor internetplatformbedrijven in het algemeen, is Facebook, met zijn dominante positie in sociale media, waarschijnlijk relatief kwetsbaar voor veranderingen in gebruikersgedrag als gevolg van reputatieschade en toenemende zorg over privacy. Facebooks management zet stappen om het bedrijf aan te passen aan de nieuwe omgeving, maar het is niet zeker of het alle uitdagingen ook effectief zal kunnen managen. Hoewel Facebooks dominante positie in sociale media grote aantrekkingskracht zal blijven houden op adverteerders en het bedrijf zal blijven profiteren van de verschuiving naar digitaal adverteren, zijn de groeivooruitzichten minder sterk dan eerder het geval was, terwijl de noodzaak om uitwassen en misbruik te bestrijden hoge kosten met zich meebrengt. De positie in Facebook is daarom verlaagd.