logo
selecteer taal   select english    select dutch
Kwaliteitsresearch voor Professionele Beleggers
ALGEMEEN

Sinds 1986 adviseert Financiële Diensten Amsterdam (FDA) professionele beleggers op basis van een combinatie van onafhankelijke aandelenresearch en macro-economische analyse.
  • Objectief: FDA is volledig onafhankelijk en vrij van potentiële belangenconflicten. Onze klanten betalen ons rechtstreeks voor ons advies en onze research. FDA is geen effectenbemiddelaar en verkrijgt derhalve geen inkomsten uit door cliënten uitgevoerde transacties.
  • Doelgericht en betrouwbaar: FDA streeft naar de hoogst mogelijke researchkwaliteit binnen een zorgvuldig geselecteerd universum van blue chip bedrijven.
  • Transparante methodologie: Beleggingsmogelijkheden worden weergegeven in een overzichtelijke risico-rendementsmatrix, die continu onze voorkeuren aangeeft binnen het research universum.
  • Verantwoordelijk: Corporate governance en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn integrale onderdelen van een bedrijfsanalyse.
  • Betaalbaar: FDA’s vergoeding is gerelateerd aan de toegevoegde waarde die behaald wordt voor de klant.


PRODUCTEN

Onze klanten (pensioenfondsen, banken, 'family offices', goede-doelenfondsen en andere beleggers) hebben op verschillende manieren baat bij FDA’s expertise, afhankelijk van de omvang en karakteristieken van hun portefeuille:
  • toegang tot het on-line researchsysteem, FDA Consultancy, met daarin de dagelijkse analyses van het FDA team
  • portefeuille advies, inclusief persoonlijke assistentie, toegang tot FDA Consultancy en statistische data analyses en rapportages
  • maatwerk: oplossingen aangepast aan de behoeften van de klant


Voorbeeldrapporten
pdf documentsGoogle Company Analysis (8 sep 2015)
pdf documentsASML Company Analysis (27 nov 2015)
pdf documentsKBC Group Company Analysis (2 dec 2015)
pdf documentsFDA Investment Trends (16 nov 2016)
PORTEFEUILLES

De toegevoegde waarde van onze research komt het best tot uiting in een gedisciplineerd beleggingsproces en een onderscheidend rendement, zoals de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille laat zien.


Portefeuille rendement


rendement % 9-12-2016ult. jr.12mndavd.*avd.**
portefeuille6.17.0246.09.6
benchmark7.68.5158.97.3
outperformance-1.5-1.587.22.3
benchmark: EUR-US Equity Composite TR (50/50)
omzet % ult. jr.12mnd avd.**
omzet20.521.7 15.5
aantal maanden outperformance12mnd avd.**
outperformance / totaal 7 / 12 103 / 161
(*portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003 / ** jaarbasis)

Voor het bereiken van optimale transparantie worden alle portefeuillewijzigingen gemotiveerd.

Recente portefeuillewijzigingen
07 decEssilor Internationalgereduceerd[motivatie]

Essilor heeft in november opnieuw de verwachtingen voor dit jaar verlaagd. Dit verhoogt de onzekerheid over de greep van het management op de eigen activiteiten en roept de vraag op of het bedrijf wel in staat zal zijn om zijn ambitieuze doelstellingen voor 2018 te realiseren. De Franse producent van brillenglazen en aanverwante artikelen voor opticiens blijft goed gepositioneerd om verdere uitbreiding van zijn marktaandeel te realiseren in zijn kernactiviteiten, maar de verwachte versnelling van de omzetgroei uit een verdere expansie in opkomende markten en een diversificatie naar retailing en monturen en zonnebrillen is vooralsnog uitgebleven. De verhoogde onzekerheid kan ten minste op de korte termijn blijven drukken op de koersontwikkeling. Om deze reden is het belang van Essilor in de portfolio verlaagd.

07 decSchneider Electric SAbijgekocht[motivatie]

Schneider Electric behoort wereldwijd tot de grootste fabrikanten van apparatuur voor elektriciteitsdistributie en industriële automatisering. Het is een onderneming gedreven door technologie, geografisch goed gespreid en profiteert van drie belangrijke trends te weten verstedelijking, industrialisatie en digitalisering. Het zal profiteren van de noodzaak tot energiebesparing om uitstoot terug te dringen. De vraag in China groeit weer en het management is positief over de groei van de vraag in de bouwmarkt en voorziet hogere inkomsten uit diensten. De positie in de portefeuille is verhoogd.

23 novDSM NVbijgekocht[motivatie]

DSM heeft bewezen te kunnen transformeren en aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Tegenwoordig is het een innovatief life en material sciences bedrijf met een aanzienlijke aanwezigheid in snelgroeiende markten zoals China en Brazilië. De focus is verschoven van cyclische chemicaliën naar voedingsgerelateerde producten zoals vitamines en hoogwaardige materialen. DSM blijft de portfolio uitbreiden met producten en activiteiten met veelbelovende perspectieven, bijvoorbeeld op het gebied van voedingssupplementen, enzymen en tweede generatie biobrandstoffen. De recente resultaten waren sterk terwijl de lange termijn vooruitzichten gunstig zijn. De positie van DSM in de portefeuille is verhoogd.

23 novLindebijgekocht[motivatie]

Linde is een van de belangrijke spelers op de markt voor industriële gassen. Het is gediversificeerd, levert op maat gemaakte oplossingen en is innovatief met nieuwe toepassingen. Naar verwachting zal dit tot extra groei in de toekomst leiden. Operationele marges verbeteren voortdurend doordat de organisatie goed wordt aangepast aan de veranderende marktomstandigheden. Het bedrijf heeft een indrukwekkend trackrecord van acquisities. De voormalige CEO, nu voorzitter van de raad van bestuur heeft een uitstekende reputatie van het bedrijf in de goede richting te bewegen.

16 novExxonMobil Corporationverkocht[motivatie]

Er is nog steeds een overaanbod op de oliemarkt. Dit ondanks de productieverlagingen die zijn doorgevoerd, vooral in Noord-Amerika, in activiteiten met een hoge kostprijs. Het is onwaarschijnlijk dat OPEC overeenstemming zal bereiken over de instelling van een productieplafond, aangezien belangrijke leden, zoals Irak en Iran, nog steeds bezig zijn om hun productie uit te breiden. Er bestaat zelfs het risico dat het overaanbod verder zal toenemen. Dit vanwege verwachte beleidsveranderingen voor fossiele brandstoffen in de VS, waarbij deregulering mogelijkerwijs zal leiden tot een verhoging van de productie van olie en aardgas. De positieve ontwikkelingen bij de onderneming worden naar verwachting ondermijnd door een de voorziene zwakke operationele omgeving. De aandelen ExxonMobil zijn daarom verkocht.