logo
selecteer taal   select english    select dutch
Kwaliteitsresearch voor Professionele Beleggers
ALGEMEEN

Sinds 1986 adviseert Financiële Diensten Amsterdam (FDA) professionele beleggers op basis van een combinatie van onafhankelijke aandelenresearch en macro-economische analyse.
  • Objectief: FDA is volledig onafhankelijk en vrij van potentiële belangenconflicten. Onze klanten betalen ons rechtstreeks voor ons advies en onze research. FDA is geen effectenbemiddelaar en verkrijgt derhalve geen inkomsten uit door cliënten uitgevoerde transacties.
  • Doelgericht en betrouwbaar: FDA streeft naar de hoogst mogelijke researchkwaliteit binnen een zorgvuldig geselecteerd universum van blue chip bedrijven.
  • Transparante methodologie: Beleggingsmogelijkheden worden weergegeven in een overzichtelijke risico-rendementsmatrix, die continu onze voorkeuren aangeeft binnen het research universum.
  • Verantwoordelijk: Corporate governance en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn integrale onderdelen van een bedrijfsanalyse.
  • Betaalbaar: FDA’s vergoeding is gerelateerd aan de toegevoegde waarde die behaald wordt voor de klant.


PRODUCTEN

Onze klanten (pensioenfondsen, banken, 'family offices', goede-doelenfondsen en andere beleggers) hebben op verschillende manieren baat bij FDA’s expertise, afhankelijk van de omvang en karakteristieken van hun portefeuille:
  • toegang tot het on-line researchsysteem, FDA Consultancy, met daarin de dagelijkse analyses van het FDA team
  • portefeuille advies, inclusief persoonlijke assistentie, toegang tot FDA Consultancy en statistische data analyses en rapportages
  • maatwerk: oplossingen aangepast aan de behoeften van de klant


Voorbeeldrapporten
pdf documentsGoogle Company Analysis (8 sep 2015)
pdf documentsASML Company Analysis (27 nov 2015)
pdf documentsKBC Group Company Analysis (2 dec 2015)
pdf documentsFDA Investment Trends (12 sep 2016)
PORTEFEUILLES

De toegevoegde waarde van onze research komt het best tot uiting in een gedisciplineerd beleggingsproces en een onderscheidend rendement, zoals de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille laat zien.


Portefeuille rendement


rendement % 27-9-2016ult. jr.12mndavd.*avd.**
portefeuille0.812.6228.79.3
benchmark-0.89.6138.66.7
outperformance1.63.090.12.6
benchmark: EUR-US Equity Composite TR (50/50)
omzet % ult. jr.12mnd avd.**
omzet15.320.1 16.1
aantal maanden outperformance12mnd avd.**
outperformance / totaal 9 / 12 103 / 158
(*portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003 / ** jaarbasis)

Voor het bereiken van optimale transparantie worden alle portefeuillewijzigingen gemotiveerd.

Recente portefeuillewijzigingen
15 sepBayerverkocht[motivatie]

Monsanto heeft ingestemd met een overname door Bayer, waardoor wereldwijd een chemische en agrarische gigant ontstaat. De nieuwe combinatie zal naar verwachting profiteren van aanzienlijke synergieën en de uitwisseling van technologie hetgeen tot een sterkere concurrentiepositie zal leidden. Echter, de transactie zal naar verwachting pas tegen eind 2017 worden afgerond, omdat het goedkeuring van de aandeelhouders van Monsanto en mededingingsautoriteiten vereist. De bedrijven zullen waarschijnlijk te maken krijgen met diepgaande onderzoeken door de regelgevende instanties vanwege bezorgdheid over verminderde concurrentie in de agrarische markt. Bovendien heeft Monsanto een zeer lage score op duurzaamheid, die voornamelijk gerelateerd is aan diens twijfelachtige zakelijke praktijken. Dit vraagt tevens om een herziening van de duurzaamheidsprestaties van Bayer. Tot nu toe is onduidelijk hoe Bayer van plan is om met Monsanto's duurzaamheidsvraagstuk om te gaan. Totdat er meer informatie verschaft wordt over hoe het management van Bayer deze zaken wil aanpakken, worden duurzaamheidsrisico's en zorgen hierover beschouwd als onoverkomelijk om het aandeel van Bayer te hebben in de portefeuille. Derhalve zijn de aandelen verkocht uit de portefeuille.

15 sepSvenska Handelsbankenbijgekocht[motivatie]

Net als bij veel andere banken, heeft het lagerenteklimaat de rentemarge van Svenska Handelsbanken onder druk gezet. De margedruk is echter afgenomen in de laatste paar kwartalen, een trend die zich waarschijnlijk de komende kwartalen zal voortzetten gezien de terughoudendheid van centrale banken bij het verder verlagen van beleidsrentes . Ondertussen trekt de vraag naar krediet aan, met name in Zweden, de belangrijkste markt voor Handelsbanken. De bank boekt tevens succes met haar initiatieven voor het vergroten van haar aandeel in de markt voor beleggingsfondsen, waardoor de provisie-inkomsten kunnen stijgen. Zweedse toezichthouders gaan de kapitaalvereisten verder verhogen, maar de bank kan hier waarschijnlijk zonder al te veel problemen aan voldoen, gegeven de hoge winstgevendheid en enkele recente maatregelen van het bestuur. Het risico-rendementsprofiel is aantrekkelijk genoeg om de positie in de portefeuille uit te breiden.

15 sepAB InBevbijgekocht[motivatie]

Het sterke leiderschap van AB InBev wordt gekenmerkt door de agressieve aanpak in het benutten van groeimogelijkheden. Het management probeert op dit moment concurrent SABMiller over te nemen. Door middel van de geplande overname verwerft AB InBev toegang tot markten met aantrekkelijke groeiperspectieven waar SABMiller een sterke marktleider is. Ondanks bepaalde onzekerheden verwachten wij dat de overname doorgaat. Dit verhoogt in sterke mate de groeivooruitzichten van AB Inbev en daarmee ook de beleggingsaantrekkelijkheid. De positie in portefeuilles is verhoogd.

15 sepNestlé SAbijgekocht[motivatie]

De vooruitzichten voor het Zwitserse Nestlé wijzen op een versnelling van de onderliggende omzetgroei en een aanhoudende verbetering van de winstgevendheid in de komende kwartalen. Het grootste levensmiddelenconcern ter wereld heeft maatregelen genomen om de pijnpunten in China en delen van de Amerikaanse portefeuille te verbeteren, terwijl de komst van een buitenstaander als de nieuwe topman een extra impuls kan geven aan het verhogen van de alertheid en de commerciële slagkracht van het concern. Hij zal naar verwachting verdere vorm geven aan Nestlé's ambitie om een portefeuille te creëren met producten die op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten een bijdrage leveren aan het welzijn en de gezondheid van consumenten.

15 sepStrykergekocht[motivatie]

Stryker wordt in staat geacht om in de komende jaren aanhoudend hoge omzetgroei te realiseren op basis van de concurrentiekracht van zijn producten in de sector medische technologie. Het concern heeft bovendien een uitgebreid verkoop- en distributienetwerk in de VS met leidende posities in een aantal beloftevolle marktsegmenten. De strategie van Stryker richt zich op het opbouwen van een soortgelijke kracht op andere plekken in de wereld, waarbij op dit moment vooral Europa veel aandacht krijgt. Daarnaast zijn er voor het concern de nodige mogelijkheden om extra groei te realiseren uit overnames, omdat de sector naar verwachting verder zal consolideren. De aandelen zijn toegevoegd aan de portefeuille.